ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Έχουμε συνηθίσει λέγοντας περιβάλλον να εννούμε το φυσικό. Περιβάλλον όμως είναι κάθε τι μέσα στο οποίο ζει και δρα ο άνθρωπος: η κατοικία, οι χώροι γραφείων,τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις,οι βιομηχανικές μονάδες η φύση.

Από αυτό το περιβάλλον και από ενδεχόμενους κινδύνους που απορρέουν από αυτό μπορεί να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό η υγεία και η απόδοση των εργαζομένων, η αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης, αλλά και συνολικά η υγεία και η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας.
Η ΠΛΙΝΙΟΣ παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο τομέα αποτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων σε κάθε είδους χώρους και εγκαταστάσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.